Aplică! Academia de Studii Politice și Economice (Video)

0

Academia de Studii Politice și Economice / AIPE este înființată cu scopul de a oferi cursuri politico-economice în baza unui program de studii.

Cursurile AIPE reprezintă un program de formare atât pentru tineri care pot să obțină cunoștințele și deprinderile necesare pentru autoinstruire, alegerea specialității sau supra-specializare, cât și pentru adulți care doresc să-și aprofundeze și structureze cunoștințele în practică, dezvoltând o carieră în domeniul afacerilor, social sau politic.

Programul de studii al AIPE conține ore de curs, seminare și activități practice care sunt concordate cu cerintele grupului de cursanți și informațiile politico-economice de ultima oră.

Cursul AIPE durează 2 luni, lecțiile se petrec în zilele de marți și joi, între orele 18:00-20:00.


Marin Livadaru fondatorul și speakerul AIPE

Mă numesc Marin Livadaru și sunt fondatorul Academiei Internaționale de Studii Politice și Economice “Spiritul Viitorului”.
Academia noastră se deosebește de alte instituții de învățământ din Moldova prin faptul că oferă cunoștințe utile și deprinderi profesionale ce pot fi cu succes aplicate ulterior în practică. Cu alte cuvinte, în activitatea noastră ne conducem de principiul legării studiului teoretic de practică, ceea ce permite dobândirea deprinderilor noi.
Mă consider mai mult un practician decât un teoretician având în spate o vastă și îndelungată experiență în dezvoltarea afacerilor în calitate de antreprenor și conducător. Am deținut posturi de conducere în cadrul mai multor companii din Germania, Elveția și Moldova, funcționarea carora se baza pe un portofoliu de activități diversificat și viza următoarele domenii:
– Exportul și importul diferitor tipuri de mărfuri, inclusiv autoturisme
– Proiectarea și construirea imobilelor
– Efectuarea tranzacțiilor cu hârtiile de valoare etc.
În calitate de conducător al respectivelor companii, având în subordine mii de persoane dependente de rezultatele activităților mele, am gestionat active care valorau sute de milioane de dolari.
Experiența mea profesională din Moldova și de peste hotare s-a bazat întotdeauna pe relația de interdependență dintre următoarele 4 grupuri reprezentative:
1. Colegii de lucru, cum ar fi conducatorii de departamente ori subalternii lor.
2. Partenerii, cum ar fi proprietarii afacerilor, prestatorii de servicii, furnizorii de marfă, emitenții hârtiilor de valoare, băncile, fondurile de investiții și companiile de asigurări.
3. Clienții și societatea, cum ar fi cumpărătorii serviciilor și produselor oferite de companiile noastre.
4. Administrația de stat, cum ar fi politicienii, ministrii, primarii de orașe, reprezentanții inspectoratelor fiscale de stat, șefii agențiilor de stat, etc.
Anume experiența practică acumulată mi-a dat imboldul care m-a determinat sa înființez această Academie. În Moldova am observat o mare discrepanță între teoria predată la universități și practica de afaceri, precum și un deficit de competență și cultură privitor la relațiile interdependente dintre grupurile susmenționate. Intersectarea și interdependența acestor 4 grupuri reprezentative se datorează persoanei sau companiei care asigură succesul relației spre binele comun.
Am motive să cred că mulți oameni abordează aceste relații într-un mod simplist și unilateral, însă, vă asigur, realitatea este mult mai complexă.
Academia noastră livrează cursuri adaptate cerințelor unei societăți democratice și unei economii dezvoltate, cu conținut centrat pe ablități practice.
Cursul integral este compus din 16 lecții oferite pe parcursul a 8 săptămâni consecutive, câte 2 lecții pe săptămână și asigură o înțelegere clară și profundă a interdependenței grupurilor reprezentative (colegi de lucru, parteneri, clienți/societate și administrația de stat), activitatea sinergică a cărora garantează rezultate promițătoare. Aptitudinile dezvoltate și competențele dobândite în cadrul lecțiilor vor ajuta la valorificarea potențialului cursanților și integrarea lor cât mai reușită în societate. De asemenea, studiile la Academie vor contribui la implementarea ideilor progresiste și, respectiv, la instaurarea stabilității și prosperității în țară.
Prin urmare, absolvind Academia „Spiritul Viitorului” veți obține cunostințele necesare pentru autodeterminarea profesională și dezvoltarea personală, veți deveni echipat cu abilități tehnice pentru a răspunde provocărilor social-economice și veți contribui la reformarea societății în ansamblu. Dumneavoastră vă decideți viitorul și răspunderea vă aparține!
Serviciile pe care le prestăm sunt contra plată, iar orice ban investit în studiile pe care vi le oferim este o investiție sigură în viitorul nostru. Consider că aceste două luni de studii se echivalează cu 4-5 ani universitari, așadar, investiția în cunoștințe va aduce o valoare adăugată datorită economiei de bani și a timpului, ceea ce este mult mai important.
Asadar, cine va beneficia de cursurile Academiei?
Desigur, în primul rând, beneficiarii direcți ai cursurilor furnizate de Academia “Spiritul Viitorului” vor fi persoanele fizice și juridice, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele, precum și cei care își doresc o carieră de succes în afaceri și/sau politică.
Comunicarea cu experții din cadrul Academiei în cel mai scurt timp va deschide noi orizonturi de percepere a realităților politice și economice de pe mapamond.
Cea mai gravă problemă cu care se confruntă aproape toți studentii din lume este lipsa unei garanții privind angajarea în câmpul muncii după absolvirea instituțiilor de învățământ superior. Academia “Spiritul Viitorului” pregătește agenți economici și specialiști pentru formațiuni politice, înzestrați cu deprinderi practice și cunoștințe transferabile, fapt care garantează locuri de muncă decente pentru circa 80% din absolventii săi.
Aceste studii sunt importante și benefice pentru cei care au împlinit vârsta de 16 ani și încearcă să se integreze în societate, dar și pentru cei care au trecut de pragul de 50 de ani și au suficientă energie pentru o carieră politică. Cu siguranță aceste cursuri pot fi utile persoanelor care descoperă noi sensuri și țeluri în viață ce motivează autocunoașterea și merită a fi valorificate!
Cu deosebită stimă,
Marin Livadaru


Veaceslav Kunev – Speaker

Молдова в перманентных технологических революциях.
Для начала плохая новость. Будущее предопределено и предопределено не нами. Мы, как страна, объектны, т.е. мы вряд ли можем повлиять на то, в какой мир мы попадем через 15-20 лет. Это определяется не в Молдове, а в других странах и центрах принятия решений, которые являются мировыми геополитическими, региональными или интеллектуально-технологическими лидерами.
Хорошая новость заключается в том, что мы можем влиять на то, как мы войдем в это будущее, какую цену мы за это заплатим и будем ли мы донорами этого пути или реципиентами.
Необходимо определиться – кто мы: доноры или реципиенты?
Или мы доноры – прежде всего доноры рабочей силы и, отчасти, лидеров (интеллектуального потенциала страны), т.е. лучших молдаван, которые будут вовлекаться в процесс реализации очередной промышленный революции вне Молдовы и без учета интересов Молдовы. Их привлекут, финансово, эмоционально, рационально, ну а Молдова, в ответ, будет пытаться удержать этих людей, эксплуатируя все более эфемерное чувство патриотизма, которое в эпоху глобализации и примата индивидуальности над коллективизмом, работает слабо.
Или мы реципиенты – то есть те, кто осознают происходящие изменения в мире, и реализуют себя через эти изменения, находя свое место для себя и своей страны.
Мы живем в сложные для страны времена. Сложные времена порождают слабые люди, но, в свою очередь, сложные времена порождают сильных людей, а сильные люди порождают новую действительность, новые смыслы и прорывные идеи. И сейчас настало время для таких сильных людей! Кроме того, мы вступили в эпоху перманентных технологических революций.
Первая промышленная революция длилась сто лет. Мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, которая началась в 2016 году и которой отвели, максимум, 10 лет. А каждой следующей революции отведено не более пяти лет. То есть, каждые пять лет, мы будем оказываться в новой экономической, социальной и политической реальностях. Иными словами, мы обречены жить в контексте постоянных перемен.
Так что же нам делать?
Государство само ничего не сделает – государство, в его современном состоянии, обречено на постоянное затыкание финансовых дыр и купирование нарастающих социальных протестов. И даже не важно, кто будет у власти. Текущая конфигурация молдавской экономики, геополитическая и демографическая ситуации, помноженные на внутренние политические проблемы, и отсутствие гражданского консенсуса по ключевым вопросам молдавской государственности, не оставляют шансов на какое-либо иное развитие ситуации. Остаётся лишь минимизировать непроизводительные издержки государственной машины и впоследствии эксплуатировать квалифицированную и дешевую рабочую силу.
Все текущие экономические проекты вращаются вокруг двух основных нехитрых моделей: либо приходите к нам, и используйте нас за «не дорого», либо мы изо всех сил обучимся, и заберите нас со всеми потрохами к себе – мы будем работать эффективно и качественно, лишь бы там у вас остаться. Нет ни одного крупного индустриального проекта в Молдове, способного генерировать значимую добавленную стоимость, которая бы налогооблагалась в Молдове. Соответственно, основой бюджета является только тотальное налогообложение потребления, что блестяще демонстрирует государственный бюджет Молдовы, львиная доля которого состоит из двух налогов – НДСа и акцизов.
Бизнес сам ничего не сделает. Нет ни сколь-либо вменяемого по размерам и по потенциалу рынка, нет уникальных конкурентных преимуществ, которые можно эксплуатировать «здесь и сейчас». Нет и месторождений нефти или круглогодичного лазурного морского берега со среднегодовой температурой в 27 градусов. Страна, за 26 лет независимости, абсолютно деиндустриализована, и ни у кого нет ни одной экономической причины возрождать здесь какое-либо производство, круче цеха по сборке промышленного полуфабрикта из готовых комплектующих.
Есть виртуальные мантры о наших уникальных конкурентных преимуществах, которые повторяет как бизнес, так и государство. Приведу наиболее распространенные из них: «Мы умные и мультиязычные». Отлично, на счет ума не буду комментировать, но попробуйте на заправке поговорить на английском языке, или в глубинке на русском – шансы на продолжение диалога минимальны, «мультиязычна» лишь очень узкая городская прослойка общества. «Мы – мост между Востоком и Западом» – только знает ли об этом Восток и Запад? Нужны ли мы им в этом качестве, и что по этому мосту они должны перевозить такое, что не могут перевезти более дешево и эффективно другими путями? «Мы – сельскохозяйственная держава с большим экспортным потенциалом и уникальными чернозёмами» – об этом, кажется, не знает никто кроме нас. В 2016 году в Москве на рынке можно было купить краснодарскую сливу по той же цене, что и у нас на поле у производителя, про вино уже не говорю. Наверное, наберётся ещё пару мантр, но от этого никому не легче.
Так что же нам нужно? Прежде всего, нам нужно то, что на английском языке называется «foresight», что, в переводе означает – «взгляд в будущее». Форсайт – это наиболее эффективный инструмент формирования приоритетов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества. Это процесс выработки позиции по отношению к будущему. Также, это процесс выработки нашего общего отношения к будущему нашей страны, в котором, на данный момент, решающую роль играют ключевые стейтхолдеры, то есть те, которые контролируют реальные рычаги власти. И этот процесс включает в себя создание образа будущего страны, создание дорожной карты, которая поможет сориентироваться и перейти к практической реализации политических и экономических договорённостей, обозначенных стейтхолдерами.
Кто способен запустить реальный, а не формально-бюрократический форсайт-проект для Молдовы, в рамках которого мы могли бы определить наш «взгляд в будущее», и выявить реальные возможности развития Молдовы? Текущая политическая элита, гражданское общество или эксперты? У меня нет ответов на эти вопросы, и я думаю, что это тема для отдельной статьи. Определённо я знаю одно: для Молдовы нет готовых рецептов. Идея нанять иностранного консультанта, который нам объяснит, каким образом мы будем счастливы, – это деньги на ветер. Необходимо искать свои смыслы, свои подходы, свой путь. Привнесённые практики токсичны, так как они не учитывают условия и специфику Молдовы.
Ниже я приведу ключевые, на мой взгляд, моменты, которые позволят нам сформировать собственное видение «взгляда в будущее».
По поводу стратегии. У Молдовы должна быть и вторичная стратегия, учитывающая позиции глобальных и/или геополитических стран-лидеров: США, Китая, Германии, Франции, России, Японии, т.е. тех стран, в которых данная стратегия уже сформулирована и реализуется. Например, для Германии – это стратегия «Индустрия 4.0». Молдова же объективно не может реализовать собственную самостоятельную стратегию, однако, способна «встроиться» в одну из существующих, наиболее подходящих для нее.
Например, если мы выбираем для себя постороение вторичной статегии на базе стратегии Германии «Индустрия 4.0», то надо развивать по стране сеть робототехнических кружков, организовывать национальные и международные конкурсы по робототехнике, ввести специальности по робототехнике в молдавких вузах, инвестировать в стартапы по теме «Интернет вещей», искать сотрудничество с ведущими немецкими компаниями по данным вопросам.
Если мы делаем ставку английскую стратегию, которая включает в себя, в том числе, технологии продления жизни и активного долголетия, то нужно вкладываться в информационные системы по диагностике заболеваний, поддерживать стартапы, связанные с медициной, изменить программу Медуниверситета, включив туда специальности, связанные информационными технологиями в медицине, изменить молдавское законодательство таким образом, чтобы у нас было выгодно проводить тестирование передовых медицинских информационных систем.
Относительно технологии внедрения. По отдельности, ни бизнес ни государство принципиально изменить ничего не могут. Единственным возможным вариантом является механизм частно-государственного партнерства для реализации проектов в рамках согласованных дорожных карт молдавского форсайта по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой экономики в ближайшие 20 лет.
Прорывные проекты должны формировать новые прорывные рынки в рамках трендов текущей промышленной революции, либо пилотировать озвученные, но нереализованные идеи. Технологическая политика Молдовы должна проводиться разумно, с учётом того факта, что мы беднее крупных индустриальных стран.
Инновационное развитие. Нам не подойдут модели инновационного развития, используемые, например, в Силиконовой долине, глобальной «соковыжималке» талантов, где отбираются лучшие для лучших американских компаний, а остальным предоставляется шанс стать либо профессиональными стартаперами, либо профессиональными неудачниками. Наша задача – отобрать тех, кто ментально «заточен» на развитие, и поместить их в постоянно действующую инфраструктуру, где даже если у них ничего не получится в конкретном проекте, они смогут опять учиться и пробовать, без штампа неудачника.
Мы ограничены в человеческих ресурсах и не можем себе позволить игнорировать человеческий потенциал. Мы должны настроить систему постоянного повышения квалификации кадров в условиях ограниченного по количеству интеллектуально развитого ресурса.
Технологические революции предполагают инвестиции в приоритетные направления развития общества, исходя из прогрессивных концептуальных позиций страны, которых следует придерживаться, для того чтобы обеспечить устойчивость развития Молдовы.
Инвестиции в приоритетные направления развития предусматривают, прежде всего, инвестиции в такое образование, которое позволяет как получать конкретные профессиональные навыки, так и прививает умение управлять будущим – будущим самого себя, своего бизнеса, своей страны исходя из того, как развивается весь мир. Это выходит за рамки стандартной университетской программы, поэтому в Молдове открыта Академия политико-экономических знаний как постуниверситетская форма получения образования, гду будут преподаваться практические аспекты ведения бизнеса, рассматриваться вопросы взаимодействия бизнеса с государством и политическим классом сквось призму наступающего будущего.
Подробнее узнать об Академии можно здесь – www.aipe.md. Помимо обучающей задачи, Академия ставит своей целью быть дискуссионной площадкой по обсуждению молдавского форсайта, возможного места Молдовы в наступающем будущем.

CivikaTV – Like & Share 👍🏻

Share.

Leave A Reply